Generelle vilkår for leje hos Festbamsen.dk

Det er lejers ansvar at det lejede udstyr behandles ordentligt og at udstyret ikke beskadiges mens det er i lejers varetægt.

Beskadiges udstyret på nogen måde, så hæfter lejer for reparation eller anskaffelse af ny maskine.

Der betales for leje af udstyr senest ved afhentning, der kan betales kontant, med mobilepay, kredit- og debitkort (online ved bestillin) eller med bankoverførsel, såfremt overførslen kan ses på udlejers kontoudtog inden afhentning.

Hvis ikke lejeperioden og tidspunkter der er aftalt overholdes, har Festbamsen.dk ret til at kræve ekstra betaling.

Transport af det lejede skal altid ske i en bil eller lukket og rengjort trailer.

Betingelser for annullering af leje

Mere end 48 timer før: Ingen betaling
24-48 timer før: Lejer hæfter for 50% af lejen
Under 24 timer før: Lejer hæfter for hele lejen

Annulleringen er først gyldig fra det tidspunkt at du har et svar fra Festbamsen.dk. Annullering kan ske pr. e-mail eller telefon.

Lejers ansvar

Lejer står altid til ansvar for al hærværk, tyveri og overbelastning af det lejede.

Lejer er ansvarlig for at der altid er en ansvarlig voksen og myndig til at holde opsyn med det lejede.

Lejer er ansvarlig for, og hæfter for, de lejede produkter så længe de er i lejers varetægt.

Ved misligholdelse af lejede produkter er Festbamsen.dk berettiget til erstatning for det misligholdte/ødelagte, hvadenten det kræver udskiftning eller reparation. Erstatningen kan ikke udgøre en større værdi end produktets/produkternes oprindelige værdi.

Bekræftelse af booking

Bookingen er først endeligt bekræftet, når Festbamsen.dk vender tilbage på bookingen. Hører du ikke noget fra Festbamsen.dk, er du meget velkommen til at kontakte os, for at sikre at bookingen er modtaget.

Festbamsen kan, uden grund og uden kompensation, annullere en booking, når den er modtaget.

Festbamsen.dks ansvar

Festbamsen.dk kan ikke stilles til ansvar for skader det lejede måtte forvolde på personer eller ting, hverken helt eller delvist.

Festbamsen.dk kan ikke stilles til ansvar for evt. tab eller lignende i forbindelse med driftforstyrrelser som skyldes de lejede produkter.

Festbamsen.dk kan ikke stilles til ansvar for annulleringer af ordrer der skyldes fejl eller mangler på lejede produkter, og Festbamsen.dk derfor ikke har mulighed for at levere det lejede. Skulle dette ske har Festbamsen.dk pligt til at underrette lejer hurtigst muligt. Festbamsen er behjælpelig med, men ikke forpligtet til, at forsøge at finde tilsvarende udlejningsprodukt. Såfremt at der er en difference i prisen mellem en anden udlejers produkt og Festbamsen.dk, er Festbnamsen.dk ikke forpligtet til at betale erstatning eller kompensation for differencen.

Specielt vedr. udlejning af slush ice

Slush ice maskinen skal altid fragtes opretstående, og må på intet tidspunkt ligge ned.

Der må kun tilsættes slush ice koncentrat og mikstur fra Festbamsen.dk, eller tilsvarende der er godkendt af Festbamsen.dk, samt alkohol (dog må Pernod aldrig tilsættes maskinen, da lugten derfra ikke kan fjernes).

Der må aldrig tilsættes isterninger, frugt eller andre ikke-flydende genstande, da disse kan beskadige maskinen (se i øvrigt ovenstående).

Maskinen vejer en del, og der skal derfor et solidt, fast underlag under maskinen, og den må ikke stillet på eksempelvis et foldebord eller lignende.

Rengøring og desinfektion er med i lejeprisen, lejer skal blot skylle maskinen efter brug og tørre den af med en varm, opvredet klud.

Maskinen må ikke være i det fri i dårligt vejr (f. eks. regn eller fugtigt vejr). Om natten, og når maskinen ikke er under konstant opsyn skal maskinen være anbragt indendør hvor der ikke er adgang til maskinen for insekter og skadedyr.

Levering og afhentning af lejede produkter

Levering er ikke inkluderet i prisen. Lejer står selv for afhentning inden for det aftalt tidsrum. Der er mulighed for gratis levering og afhentning, såfremt du kommer over vores fragtfri grænse.

For levering og afhentning gælder det altid at efter booking aftaler vi et tidspunkt, som skal overholdes, ligesom der skal informeres hvis tidspunktet skal ændres.

Såfremt der ønskes levering, kan dette i de fleste tilfælde arrangeres til nedenstående priser.

Priserne er betinget af at der stilles hjælp til rådighed (af en stærk person) i forbindelse med bæring for visse produkter (fx. stor slush ice maskine).

Levering og afhentning gælder kun i stueplan. Alt efter produkt kan det aftales at leveringen sker til andre etager mod evt. merpris. Dette kommer an på adgangsforhold mv. og aftales separat.